Astronomical publications / Popular publications - books

astro.begi.sk

ASTRONOMICKÉ OKO, Čo by mal hviezdny tulák vedieť o ľudskom oku, aby sa mohol správne dívať do vesmíru

. . .

HVIEZDNY TULÁK, Túlanie sa mytológiou a prvotnými objavmi planét

ASTRONOMICKÉ OKO,
Čo by mal hviezdny tulák vedieť o ľudskom oku,
aby sa mohol správne dívať do vesmíru, 2015

 

Hviezdny Tulák,
Túlanie sa mytológiou a prvotnými objavmi planét, 2010
Pozorujeme telesa slnecnej sustavy

. . .

Zaklady pozorovania nocnej oblohy

Pozorujeme telesá SLNEČNEJ SÚSTAVY, 2001

 

Základy pozorovania nočnej oblohy, 1994